Arnolds Zubeckis Gunārs Kazāks
Guna Ostrova Jānis Aišpurs
Normunds Mazūrs z/s Krāčukakts
Rasma Muceniece Sandra Pērkone
Rūta Rutka Mērija Freiere
z/s Jaunstāmeri Normunds Garais
Saulcerīte Indričeva Inga Stonka
Inga Ivanova Guntis Caune
Lilita Melngaile SIA Datu apstrādes centrs
Andris Dobrovoļskis Edvīns Sirmacis
Līga Ievāne Austra Ūsele
Skaidrīte Caune Herberts Balodis
Aija Dauka Tālis Volbergs
Andra Lapsa Ilgvars Matīss
Ilona Pitkeviča Armands Lūkins
Vilis Barons Ausma Sebre
Ilona Matīsa Ojārs Balcers
Ārija Stucka Ingrīda Marta Ceske
z/s Mūrnieki Dita Pētersone
Inta Leitāne Līga Kroniņa
Ieva Ruža Ivo Kroniņš
Egīls Ruža Agrita Presa
Ieva Grīnšteine Anatolijs Savickis
Evija Samsone Biruta Tarasa
Evita Petručeņa Antra Ozola
Inita Savicka Daiga Zvirbule
Inese Zeltiņa Iveta Zvirgzdiņa
Agnese Belte Anda Grasis (ASV)
Dz. Eliass  (ASV) P.Grasis (ASV)
S.Grasis (ASV) V.Klaviņš (ASV)
I.Zemzars (ASV) Ausma Melngaile
Gaida Dzenis (ASV) Pēteris un Gaida Skultes (ASV)
Gaida Valkovska (ASV) Ilmārs Dzilna (ASV)
Ivars Jozus (ASV) Roberts Grasis (ASV)
Jānis Un Rita Krūmiņi (ASV) Richards un Lynn Krūmiņi (ASV)
Richard un Ingrid Gouin (ASV) Astra Vilinskis (ASV)
Baiba Jaunbērziņa Juris Putniņš
Aivo Leimanis Didzis Kanders
Dzintra Gailāne

Ziedonis Jansons

Normunds Audzišs

SIA Pie Kļavām

SIA Sudaliņa

Holger un Inge Flach (Vācija)

Dace Jansone

Inga Feldere

SIA Lācēni Agro

SIA Baznīcas 31

Mārīte Kola

Lija Kalniņa

Aiga Cirpone

Maira Skulte

Jānis Bokta

Mančesteras draudze (ASV)

Ieva Stradiņa

Visvalža Indāra piemiņai (ASV)

Ainas Ķiselis piemiņai (ASV) Dzidras Lietuvietis Ziedonis piemiņai (ASV)
Alīna Vucēna Astrīda Vitoliņa
Ivars Švānfelds Anita Babāne
IK GEOLV SIA Vidzemes būvnieks
Kārlis Dimdiņš Lubānas Ev.lut.draudze
Alūksnes Ev.lut.draudze Kaspars Klesmanis
Vija Šūpola Ruta Vilciņa
Aina Irbe Dzintra Skopāne
Anita Vaska Laura Lituņenko
Ruta Vilciņa Helvijs Nazarovs
Anna Alise Bitaine SIA Vidzemes aktīvi
Ilona Deksne Elīna Deksne
Tālavs Jundzis Jānis Krevics
Juris Ivanovs Ņina Jurciņa
Alīna Vucēna Aigars Zadiņš

Pateicamies ziedotājiem par atbalstu baznīcas torņa atjaunošanā.

Paldies ziedotājiem, kuri anonīmi atbalsta baznīcas torņa

atjaunošanu,ziedojot ziedojumu kastītē!

Ziedotāji, kuri pārskaitījuši naudas līdzekļus nodibinājuma "Gulbenes Evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa atjaunošanas fonds" bankas kontā vai Gulbenes Evaņģēliski luteriskās draudzes ziedojumu kontā.

berta