1. Projekta “No sirds uz sirdi” Nr. MPK-2019/9 ietvaros 11. jūlijā plkst. 16:00 norisināsies projekta aktivitāte - košumkrūmu un ziedu stādīšana jaunizveidotajā puķu dobē pie karoga masta.

  Jaunieši un seniori tiek mīļi gaidīti pie Gulbenes luterāņu draudzes, lai, apvienojot spēkus, padarītu baznīcas apkārtni skaistāku un krāšņāku.

 2. APSTIPRINĀTS Projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000005 “Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana’’

  Projekts atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību.

  Projekta ietvaros plānota baznīcas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana ar mērķi - nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa - Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšanu, pieejamību plašai sabiedrībai, turpinot pilnveidot publiskās funkcijas un veicinot objekta sociālekonomisku izmantošanu ilgtermiņā.

  Projektā paredzētos darbus veic SIA ‘’AKVILONS Z’’.

  Projekta attiecināmās izmaksas: kopējās – 2 2462,13 EUR, publiskais finansējums- 2 0215,92 EUR, līdzfinansējums 10% Gulbenes novada pašvaldība 2 246,21 EUR

 3.  

 4. DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

  PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

  BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

  SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

   

  Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

  Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, ilgvars.matiss@gmail.com

  www.gulbenesdraudze.lv; kā arī Facebook - Gulbenes Ev.lut.draudze