1. “Mans bērns, neaizmirsti manu mācību, bet lai tava sirds patur manus baušļus. Jo tie tev pieliks daudz dienu un dzīvības gadus un mieru.”
  Sal.pam.3:1-2

  Gulbenes luterāņu draudze aicina bērnus (5-14g.) pievienoties draudzes svētdienskolai. Svinīgā atklāšana šogad 6.oktobrī, kurā kopīgi piedzīvosim Pļaujas svētku dievkalpojumu plkst.10.00 (bērniem vēlams pulcēties dievnama pirmajās solu rindās).
  Pēc dievkalpojuma jautras aktivitātes bērniem un vecākiem (pēc izvēles) un cienāšanās.
  Līdzi ņemam nelielu cienastiņu svētku sadraudzības galdam.

  Ļoti gaidīsim tevi!
  Un...nāc pats un atved līdzi savu draugu, draudzeni vai kādu, kurš labprāt uzzinātu par Dieva esamību.
  Tava Svētdienas skola...
  Ja ir jautājumi, uzdrošinies piezvanīt un pajautāt sev aktuālos jautājumus . Skolotāja Inga - 25902824

 2. Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvas grupa realizēja projektu “No sirds uz sirdi”.

  Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvas grupa realizējot projektu Nr. MPK-2019/9 “No sirds uz sirdi” ir veikuši Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, apstādījumu ierīkošanu un vietas pie karoga masta sakārtošanu, turklāt šajās aktivitātēs iesaistot dažādas paaudzes cilvēkus, kā arī vietējos uzņēmējus un zemnieku saimniecības.

  Projekta mērķis – dažādu paaudžu sadarbības veicināšana Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijas labiekārtošanas ietvaros.

  Projekta MPK-2019/9 “No sirds uz sirdi” kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 625,00 no tām programmas finansējums EUR 500,00 un pašu līdzfinansējums EUR 125,00.

  Projekts tika īstenots biedrības “SATEKA” Mazo projektu konkursa 2019 „Paaudze paaudzē!” ietvaros.

 3. DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

  PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

  BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

  SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

  Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

  Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, ilgvars.matiss@gmail.com

  www.gulbenesdraudze.lv; kā arī Facebook - Gulbenes Ev.lut.draudze