1. * Esi aktīvs... Domā... Dari... Dzīvo…
  Atsaucoties uz aicinājumu Novada sociālā projekta "Aktīvs vietējais un starptautiskais seniors" ietvaros, biedrība KRUSTALĪCES MANTOJUMS piedāvāja ilgtermiņā kopēju brīvprātīgu darbošanos kopā ar draudzes cilvēkiem, jo mēs visi esam brīvprātīgie... kalpojam draudzē.
  Dalība līdzīgos projektos mums jau no 2007.gada, kad pie mums caur projektiem strādāja jaunieši no Nodarbinātības dienesta. Draudzes jauniešu aktīvs brīvprātīgais darbs sākās ar 2008.gadu, kad jauniešu grupa iesniedza projektu Hipotēku bankas izsludinātajā konkursā un ierīkoja jaunu, visām cilvēku sociālo grupu vajadzībām atbilstošu bruģētu celiņu pie Baznīcas ieejas. Brīvprātīgais darbs turpinājās, aktīvi darbojoties projektā - nometnē "Es nebaidos palīdzēt" un vairākus gadus organizējot "Mazās Lutera dienas" draudzē visām paaudzēm.
  Un šajā gadā ir radusies iespēja darboties draudzes cilvēkiem kopā ar citiem senioriem pilsētā. Ar lielu interesi un savstarpēju sapratni no 15. marta pie mums darbojas brīvprātīgie palīgi - Kaija, Vija, Velita, Margita, Pārsla un Maiga- kundzes gados no 71-83.
  Piektdienas turpmāk esam izsludinājuši par Brīvprātīgo dienām... pulcējamies 11.00 pie Baznīciņas. Šajā dienā un laikā var piebiedroties visi interesenti... mīļi gaidīsim. Atbalsta personu (mentoru) lomu esam uzņēmušās mēs - Līga un Dzintra.
  Kristus mīlestībā – Līga

 2. DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

  PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

  BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

  SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

   

   

  Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

  Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, ilgvars.matiss@gmail.com

  www.gulbenesdraudze.lv; kā arī Facebook - Gulbenes Ev.lut.draudze