1. Piešķirts Baznīcas apbalvojums “Uzticības vairogs”
  „... ar uzticību tu visu esi darījis” /3. Jāņa 1:5/
  Baznīcas apbalvojuma dome 2023. gada 2. augusta sēdē par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu „Uzticības vairogu” piešķīra:
  Gunāram KAZĀKAM, Līgai IEVĀNEI (LELB Gulbenes draudze)
  Valērijam VENEDIKTOVAM (LELB Asares draudze)
  Daugavpils bīskaps Einārs Alpe pasniedza apbalvojumu G.Kazākam un L.Ievānei Kunga apskaidrošanas dienas dievkalpojumā š.g. 6. augustā, kad Gulbenes baznīca atzīmēja 180. gadskārtu.
  Savukārt, Asares draudzes ilggadējais priekšnieks V.Venediktovs apbalvojumu saņems š.g. 19. augustā, kad Asares draudze svinēs sava dievnama 200. gadadienu. Dievkalpojuma sākums plkst. 13.00 Ikviens ir mīļi aicināts.
  Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā.
  Kopš apbalvojuma iedibināšanas 2005. gada 2. oktobrī ir pasniegti 235 “Uzticības vairogi”.
  Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek. /Jņ. 15:16/
  Sirsnīgi apsveicam!
 2. ~Mēneša lozungs~

  TU ESI MANS PALĪGS, UN TAVU SPĀRNU ĒNĀ ES LĪKSMOJOS.
  Ps 63:8

 3. Apsveikums draudzes 180 gadu jubilejā!

 4. Pateicība Dievam, ka visi kopā varam piedzīvot mūsu dievnama skaisto jubileju.
  Šī nama pastāvēšana gadaskaitļus varam krāt vien divu jaunu un uzņēmīgu mācītāju ticības spēkam pateicoties.
  GEORGS GUSTAVS ŠILLINGS, kurš tālajā 1838.gadā iecerēja jaunas baznīcas ēkas būvi un kopā ar draudzes patronu baronu Heinrihu Volfu 5 gadus vadīja celtniecības darbus. Mācītājs sāka Gulbenē kalpot vien 26 gadu vecumā un bija draudzes mācītājs visu savu darba mūžu, līdz 73 gadu vecumam.
  EDGARS JUNDZIS, kurš 38 gadu vecumā tika nozīmēts kalpot Gulbenē tik ļoti sarežģītajā pēckara padomju laikā. Nenobijās un kopā ar draudzes priekšnieku Otto Kļaviņu piecus gadus pašaizliedzīgi vadīja baznīcas uzcelšanu no gruvešiem.
  Lai pieminam un pateicamies!
 5.  

  15.aprīlī bīskaps EINĀRS ALPE aicināja Alūksnes prāvesta iecirkņa mācītājus un draudžu sinodāļus uz tikšanos. Izrunājot daudzus būtiskus jautājumus, uzklausot prāvesta amatam izvirzīto iecirkņa kandidātu uzrunas, notika arī vēlēšanas.

  Sveicam prāvestu VILNI SLIŅĶI ar ievēlēšanu amatā!

  Pateicība Dievam par vienotību un tikšanos.
 6.  Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā. Ef. 2:19‭-‬22

  Aicinu aizdomāties par ziedošanu, vai savās iespēju robežās to darām godprātīgi un ar mīļu prātu. Lai varētu nomaksāt rēķinus, uzturēt dievnamu un pastāvīgu kalpošanas darbu, arī ziedot ir vajadzīgs regulāri. Lai kā man negribētos par to rakstīt, taču šī brīža bēdīgā situācija draudzes kontā diemžēl spiež to darīt. Paldies visiem,kas neaizmirst un dara to regulāri, un ar prieku!- mācītājs Ilgvars Matīss

  LELB Gulbenes draudze
  Reģ. nr. 90000091507
  Konts Swedbankā: LV12HABA0551012163989
  Mērķī var rakstīt: draudzes vispārējām vajadzībām

 7. Iespēja ieskatīties topošajā mājaslapā

  http://lelb-gulbenes-draudze.mozellosite.com

 8. DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

  PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

  BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

  SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

  Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

  Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, ilgvars.matiss@gmail.com

  www.gulbenesdraudze.lv; kā arī Facebook - LELB Gulbenes draudze