1. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, netiek organizēti Valsts svētku Dievkalpojumi! Taču katram ir iespēja godināt karavīru piemiņu, noliekot ziedus un svecīti pie kritušo karavīru pieminekļa un veltīt laiku individuālām lūgšanām Dievnamā!

  Gulbenes Ev. Lut. baznīca ir atvērta katru dienu no plkst. 10:00 līdz 20:00. Tāpat Dievnams būs atvērts arī Jaungulbenē un Velēnā no plkst. 18:00 līdz 20:00 Lāčplēša dienā!

 2. Pie Gulbenes luterāņu baznīcas no 15. novembra būs apskatāma instalācija Par dzīvību.

  Pie baznīcas varēs redzēt 27 mazu bērniņu skulptūras, un katrai blakus būs plāksnīte ar patiesu stāstu, kāpēc šim mazulim nebija lemts piedzimt. Datorgrafiķes Ievas Riekstiņas un tēlnieka Tālivalda Muzikanta veidotā instalācija kopš 2012. gada ceļo pa Latviju. Sākotnēji tā bija apskatāma Vecrīgā, bet pirms Gulbenes bijusi Smiltenē, Rūjienā un Limbažos. Instalācijas apskates laiks sakrīt ar laiku starp Bāreņu  svētdienu (8. novembris) un gaidāmo Mirušo piemiņas diena (22. novembris).

  Instalācijas atklāšanas brīdis notiks 15. novembrī pēc svētdienas dievkalpojuma (ap plkst. 11:30)

 3. DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

  PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

  BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

  SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

  Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

  Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, ilgvars.matiss@gmail.com

  www.gulbenesdraudze.lv; kā arī Facebook - Gulbenes Ev.lut.draudze