1. Kristiešu vienotībā nedēļa:
  Atbildīgie par dienām:

  Pirmā diena  (18. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
  Otrā diena  (19. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
  Trešā diena (20. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
  Ceturtā diena (21. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
  Piektā diena (22. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
  Sestā diena (23. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
  Septītā diena (24. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
  Astotā diena (25. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
   
  • Par pievienošanos •
  Kad lūgšanas vadīs Gulbenes Romas katoļu draudzes pārstāvji, kopīgajai lūgšanai varēs pievienoties, lietotnē “Google Meet” ierakstot kodu: kya-ncna-aap, vai vienkārši atvērot sekojošo “Google Meet” sekojošo saiti:

  https://meet.google.com/kya-ncna-aap

  Kad lūgšanas vadīs Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze, kopīgajai lūgšanai varēs pievienoties caur Google Meet saiti:

  https://meet.google.com/yaj-xnhy-ztt

  Sākums → pulksten 19:30
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 2. STARPTAUTISKĀ LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU

  No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”.

  Šogad - attālinātā veidā notiks vakara lūgšanas 19.30!

  Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām. 1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem – sv. Pēteri un sv. Pāvilu.

  Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno 349 Baznīcas, kas tiecas uz vienotību, vēlas kopīgi liecināt un kalpot. Katoliskā Baznīca piedalās šajā ekumeniskajā iniciatīvā, kaut gan nav iestājusies Pasaules Baznīcu padomē. Materiālus pārdomām lūgšanu nedēļā Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome kopīgi izstrādā kopš 1968. gada.

 3. 24. decembrī Dievnams būs atvērts

  no plkst. 10:00 līdz 23:00 individuālām lūgšanām!

  Pārējās dienas no plkst. 10:00 līdz 20:00

  Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kopīgi svētku dievkalpojumi šogad izpaliek.  Kristus piedzimšanu esam aicināti svinēt katrs savā mājoklī!

  Esam aicināti skatīties dievkalpojumu -

  24. decembrī 18.20 LTV1 kanālā tiešraidē no Rīgas Doma un svētbrīžus Gulbenes ev. lut. draudzes Facebook profilā

  25. decembrī 11.00 un 26. decembrī 11.00!

  Pateiksimies par Jēzus nākšanu pasaulē!

  Aizlūgsim par ticību uz Kungu Jēzu Kristu un par labāku veselību!

  --------

  Māc. I. Matīss

 4. Pie Gulbenes luterāņu baznīcas no 15. novembra būs apskatāma instalācija Par dzīvību.

  Pie baznīcas varēs redzēt 27 mazu bērniņu skulptūras, un katrai blakus būs plāksnīte ar patiesu stāstu, kāpēc šim mazulim nebija lemts piedzimt. Datorgrafiķes Ievas Riekstiņas un tēlnieka Tālivalda Muzikanta veidotā instalācija kopš 2012. gada ceļo pa Latviju. Sākotnēji tā bija apskatāma Vecrīgā, bet pirms Gulbenes bijusi Smiltenē, Rūjienā un Limbažos. Instalācijas apskates laiks sakrīt ar laiku starp Bāreņu  svētdienu (8. novembris) un gaidāmo Mirušo piemiņas diena (22. novembris).

  Instalācijas atklāšanas brīdis notiks 15. novembrī pēc svētdienas dievkalpojuma (ap plkst. 11:30)

 5. DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

  PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

  BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

  SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

  Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

  Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, ilgvars.matiss@gmail.com

  www.gulbenesdraudze.lv; kā arī Facebook - Gulbenes Ev.lut.draudze