1. Biedrība „Krustalīces mantojums” dibināta 2009.gada 26.augustā. Biedrības mērķis ir veicināt Gulbenes vēsturiskā centra attīstību. Sabiedriskā  labuma  organizācijas  statuss  piešķirts  2012.gada 9.augustā.

  Rekvizīti:

  Biedrība  “KRUSTALĪCES  MANTOJUMS”

  Reģ. nr. 40008145404

  Banka: A/S "Swedbank"

  Konta numurs LV05HABA0551033875528.

  Kontakti: krustalice@inbox.lv; mob.t. 28442590

  Atbalstītie un realizētie projekti:

  ‘’Mūžu dzīvo,mūžu mācies!’’

  ‘’Latvijas Valsts Meži’’ atbalsts sociālās jomas projektam ar mērķi senioru aktīva dzīvesveida veicināšanai. Kopējās izmaksas  EUR 2000,- Tika realizēts : 2015.gada aprīlis - decembris

  "Liec savai dzīvei skanēt!' Nr. 13-07-LL05 - L413202

  Kopējās izmaksas LVL 2324. No kurām līdzfinansējums LVL 232.- (draudze).

  Realizēts 2013. gadā ar mērķi izveidot un aprīkot garīgās izglītības centru, lai saglabātu Gulbenes novada kultūrvēsturisko mantojumu un attīstītu novada bērnu un jauniešu garīgās spējas.

   

  "Gulbenes evanģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana" Nr. 10-07--LL05-L413203-000002

  Kopējās izmaksas LVL 10216. No kurām līdzfinansējums ( draudze) LVL 1022.-

  Realizēts 2010.-2012.g.

   

  "Mārtiņa Lutera pieminekļa atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana" Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000016

  Realizācijas laiks: 2016.- 2017.gads

  Projekta kopējās izmaksas: 6 329.00 EUR, t. sk. 4 833.14 EUR ELFLA publiskais finansējums.