1.  

  Biedrība „Krustalīces mantojums” dibināta 2009.gada 26.augustā.

  Biedrības mērķis ir veicināt Gulbenes vēsturiskā centra attīstību.

   

   

  Sabiedriskā  labuma  organizācijas  statuss  piešķirts  2012.gada 26.jūlijā.

   

   

  Rekvizīti:

  Biedrība  KRUSTALĪCES  MANTOJUMS

  Reģ. nr. 40008145404

  Banka: A/S "Swedbank"

  konts bankā LV05HABA0551033875528.

   

  Kontakti:

  krustalice@inbox.lv

  m.t. 28442590

   

  Atbalstītie un realizētie projekti:

   

  ‘’Mūžu dzīvo,mūžu mācies!’’

  ‘’Latvijas Valsts Meži’’ atbalsts sociālās jomas projektam-

   ar mērķi- senioru aktīva dzīvesveida veicināšanai

   Kopējās izmaksas  EUR 2000,-

  Tiks realizēts : 2015.gada aprīlis - decembris

   

  "Liec savai dzīvei skanēt!'

  Nr. 13-07-LL05 - L413202

  Kopējās izmaksas LVL 2324.-

  līdzfinansējums LVL 232.- (draudze).

  Realizēts 2013. gadā ar mērķi "Izveidot un aprīkot garīgās izglītības centru, lai saglabātu Gulbenes novada kultūrvēsturisko mantojumu un attīstītu novada bērnu un jauniešu garīgās spējas".

   

   

  "Gulbenes evanģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana"

  Nr. 10-07--LL05-L413203-000002

  Kopējās izmaksas LVL 10216.-

  Līdzfinansējums ( draudze) LVL 1022.-

  Realizēts 2010.-2012.g.