1.       

  Kas ir dievkalpojums?

  Dievkalpojums ir īpašs brīdis, kad satiekamies ar Dievu. Pats vārds dievkalpojums, to izdalot pa zilbēm, jau izsaka lietas būtību: Dievs-kalpo-jums. Tieši tā arī ir – Dievs nāk un kalpo tev un man. Dievkalpojumā Dievs nāk ar piedošanu, Viņš nāk ar Savu Vārdu, ar lūgšanu uzklausīšanu, sniedz mums pats sevi Svētajā Vakarēdienā, kad mēs pulcējamies ap Viņu, un caur iesvētītu maizi un vīnu pēc Viņa apsolījuma saņemam Viņa miesu un asinis – t.i. Viņu pašu. Protams, ka mēs Dievam varam ticēt, nenākot uz dievkalpojumiem, bet to, ko mēs varam saņemt dievkalpojumā, mēs nevaram saņemt nekur citur. Dievkalpojumā Dievs nerunā tikai caur mācītāju – dievkalpojums veidojas dialogā, jo liturģijā piedalās un atbild arī draudze. Dievkalpojumā mēs dziedam, lūdzam un apliecinām savu ticību, visu klausāmies un visu izdzīvojam. Katrs dievkalpojums ir kā mazas Lieldienas, kurās atkal un atkal izdzīvojam Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Te mēs esam vairāk saņēmēji, kā devēji. Katru reizi dievkalpojumā Dievs mums dod Savu mieru, mūs samīļo un svētī!

  Dievkalpojumi  - svētdienās  plkst.10.00

  Ģimenes dievkalp.( ar īsāku liturģiju) - katra mēneša pēdējā svētdienā plkst.10.00 

  Vēl draudzē aicinām apmeklēt !

  Iesvētes mācības, Alfa kursu

   Bībeles stunda, lūgšanas: 

  TREŠDIENĀS plkst. 18:30 (septembris – maijs)

  vienu reizi mēnesī – filma ar kristīgu saturu

   Svētdienas skola bērniem:

  SVĒTDIENĀS plkst.10.00 – 11.30 (oktobris - maijs)

   Draudzes ansambļa mēģinājumi:

  PIEKTDIENĀS plkst. 19:00

  (Aicinām pieteikties jaunus dziedātājus, kuri ar savām balsīm vēlas pagodināt Dievu un iepriecināt cilvēkus, pieteikties pa tel. 26222308!)

   

   

                                                                                                        Mācītājs

  Ilgvars Matīss