1. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. – Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.  /2 Kor.9:7-11/

   

  Ziedošana nav finansiāls akts, tas ir garīgs notikums, jā, pat garīga nepieciešamība katra kristieša garīgajā dzīvē. Ziedot, tas nozīmē, pateikt Dievam paldies par to, ko Viņš mums ir devis. Ziedot, tas nozīmē uzņemties kopā ar brāļiem un māsām līdzatbildību par draudzes vajadzībām, dievnamu un savu mācītāju.

  Ikviens labas gribas cilvēks, aicināts ziedot draudzes saimnieciskām un garīgām vajadzībām pēc savām iespējām un vēlmes.

   

  Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze:

  Konts Swedbankā: LV12HABA0551012163989

  Šis konts ir derīgs gan ziedojumiem draudzes vajadzībām, gan t.s. draudzes piederības ziedojumam (ikgadējam). Maksājot draudzes piederības ziedojumu, jānorāda ziedotāja vārds, uzvārds.

 2. GULBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS

  BAZNĪCAS TORŅA ATJAUNOŠANAS

  FONDS NOD.

  reģ.nr. 40008217312

  konta nr. LV98HABA0551037671113

  AS Swedbank

  HABALV22

  ar norādi- baznīcas torņa atjaunošanai

  Veicot pārskaitījumu lūgums precīzi ievērot fonda nosaukumu

  GULBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS

  BAZNĪCAS TORŅA ATJAUNOŠANAS

  FONDS NOD.