1. LŪGŠANA JĒZUM

  Jēzu, Tu esi dzīve, kuru es gribu dzīvot;

  Tu esi gaisma, kuru es gribu iededzināt sevī un citos;

  Tu esi prieks, kurā es gribu dalīties;

  Tu esi miers, ko gribu iegūt sev un citiem;

  Tu esi man visā viss.

  Kungs, dāvā man sevi, jo bez tevis es nespēju neko! Āmen!

   

  LŪGŠANA PAR MIERU

  Kungs, dari mani par miera nesēju, lai es spētu nest mīlestību tur, kur valda naids; lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi dara pāri; lai es nestu saskaņu tur, kur nav saderības; lai es nestu patiesību tiem, kas maldās; lai es spētu nest cerību tiem, kas izmisumā; lai es spētu apgaismot tos, kas tumsā.

  Kungs, palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem, bet nevis ņemt no tiem; lai es vēlētos ne tik daudz būt saprasts, kā citus saprast; ne tik daudz būt mīlēts, cik mīlēt citus; aizmirst sevi un iemantot Tevi; piedot citiem un iegūt piedošanu; nomirstot sev, piedzimt mūžīgajai dzīvei; spēt sevi nostādīt zemākā vietā un dzīvot tā, it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā.

  /Sv.Francisks no Asīzes/

   

  LŪGŠANA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU

  Kungs Jēzu Kristu, savu Pēdējo Vakariņu laikā Tu lūdzi no debesu Tēva, lai visi būtu kā viens.

  Sūti savu Svēto Garu pār visiem, kas nes Tavu vārdu un cenšas Tev kalpot. Stiprini mūsu ticību uz Tevi un vadi mūs, lai mēs viens otru pazemībā mīlētu.

  Dari, lai mēs, kas esam atdzimuši no vienas kristības, būtu vienoti arī ticībā un lai mums būtu viens Gans. Āmen.

   

  LAULĀTO DRAUGU LŪGŠANA VIENAM PAR OTRU

  Kungs Jēzu, dāvā man un manam laulātajam draugam/laulātajai draudzenei patiesu un saprotošu mīlestību vienam pret otru. Piepildi mūsu sirdis ar ticību un paļāvību. Dāvā mums žēlastību dzīvot vienam ar otru mierā un saskaņā. Liec mums vienmēr saudzīgi izturēties oret otra vājībām un gūt stiprinājumu no otra spēka.

  Palīdzi mums piedot vienam otra kļūdas un dāvā pacietību, laipnību un dzīvesprieku. Dari, lai mēs vienmēr vēlētos vispirms rūpēties viens par otra labklājību, atstājot savas intereses otrā vietā. Dari, lai mīlestība, kas mūs saveda kopā, augtu un nostiprinātos ar katru gadu. Liec, lai mūsu abu mīlestība vienam pret otru arvien vairāk mūs tuvinātu Tev, lai tā spēj sasniegt pilnību.

  LŪGŠANA PAR DVĒSELES IZDZIEDINĀŠANU

  (Skaitāma vakarā pirms gulētiešanas)

  Jēzu, sava Gara spēkā svētdari manu atmiņu, kamēr es miegā dusēšu. Izdziedini katru ievainojumu, kas man jebkad sagādāts. Izdziedini arī katru ievainojumu, kuru es pats esmu sagādājis citiem cilvēkiem. Izdziedini mūsu sabojātās attiecības visas manas dzīves laikā, pat ja es jau daudz ko būtu aizmirsis vai nemaz neapzinātos.

  Kungs, bet ja tomēr man kaut kas būtu šai ziņā jāizdara arī pašam, ja man būtu jāaiziet pie kāda cilvēka, kurš manas rīcības dēļ vēl joprojām cieš, liec, lai es to sāktu apzināties.

  Es vēlos piedot visiem pats un lūdzu arī Tavu piedošanu. Izņem, Kungs, no manas sirds jebkuru rūgtumu un piepildi šīs tukšās vietas ar savu mīlestību. Paldies, Tev, Jēzu! Āmen.

  MĀTES TERĒZES LŪGŠANA 

  "Kungs, kad esmu izsalcis, sūti man kādu, ar ko dalīties pēdējā kumosā.

  Kad esmu izslāpis, sūti man kādu, kam nepieciešams ūdens malks.

  Kad man salst, ļauj man kādu sasildīt.

  Kad esmu neapmierināts, dod man kādu, kurš jāmierina.

  Kad mans krusts kļūst par smagu, liec man dalīties ar cita krustu.

  Kad esmu nabags, vadi mani pie tā, kas ir lielākā trūkumā.

  Kad man nav laika, sūti man kādu, kam palīdzēt tai brīdī.

  Kad esmu pazemots, liec man kādu godāt.

  Kad esmu zaudējis drosmi, sūti man kādu, kurš jāiedrošina.

  Kad man nepieciešama sapratne no citu puses, dod man kādu, kam nepieciešama manējā.

  Kad gribu sajust savas rūpes, sūti kādu, par ko jārūpējas man.

  Kad domāju vienīgi par sevi, vērs manu uzmanību pret citiem."

   

  DIEVS VISUVARENAIS, MĀCI MANI KLUSĒT – LAI KLAUSĪTOS TEVĪ!

  Pestī mani no pasaules trokšņainības, lai neatsauktos uz lētām skaņām:

  tukšiem vārdiem,

  sīkām domām,

  skaņiem saukļiem,

  putekļainiem priekšlikumiem,

  dzīves drupatām, lauskām, gruvešļiem.

   

  Pildi mani ar savu dievišķo klusumu,

  veldzē, stiprini un uzturi pie Sevis:

  dzirdēt klusumā,

  redzēt tumsā,

  pasmaidīt sāpēs,

  priecāties bēdās,

  gavilēt izmisumā,

  ticēt ikdienā!

   

  Dievs Visužēlīgais, palīdzi man cerēt Tavas mūžīgās mīlestības spēkā!

  Kristu Pestītāj, piedod – lai meklētu piedot,

  glāsti – lai spētu glāstīt,

  drošini – lai vēlētos smaidīt,

  mierini – lai gribētu atbalstīt,

  stiprini – lai varētu cerēt,

  svētī – lai meklētu mīlēt,

  pestī – lai paliktu pie Tevis!