1. Draudze esam pateicīgi SIA “Alliance Technology” par veiktajiem pakalpojumiem - mūsu Dievnama augsto logu nomazgāšanu. Darbi noritēja 2021.gada 17.augustā.

    Mūsu draudze ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību pirms vairākiem gadiem realizējusi projektu ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas konstruktīvās noturības saglabāšana’’ Nr. 16-07- AL05-A019.2202-000014 , kas tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektu Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000001 ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas griestu atjaunošana’’ atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

    Dievnams ieguvis jaunu spozmi un atvērts ikvienam ienācējam katru dienu no 10-20. Ar lielu gandarījumu esam varējuši organizēt dažādas norises- Baznīcu nakts pasākumus , koncertus, lekcijas. Esam uzņēmuši ciemos pilsētas viesus, arī tūristus, vienkārši interesentus. Esam atbildīgi par to,lai Dievnams vienmēr būtu sakārtots, uzposts.Esam viesmīlīgi. Nu arī jaunie logi atkal ir tīri, mirdzoši un ik saules stars Dievnamā izgaismo mūsu kutūrvēstures mantojumu.