1. Gulbenes Ev. luteriska draudze ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību realizē projektu  ‘’Gulbenes  luterāņu baznīcas konstruktīvās noturības saglabāšana’’ Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000014 , kas tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs  19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

    Projekta ietvaros atjaunota lielās baznīcas zāles sienu apdare un nomainīti nolietojušies astoņi koka logi. Projekta realizācijā tiek izmantoti mūsdienu materiāli, saglabājot ēkas vēsturisko izskatu. Tas ir jauninājums ēkas atjaunošanas darbu procesā. Tika izgatavoti koka pakešu logi, balstoties uz esošo logu analoģijas ievērošanu. Sienu atjaunošanā izmantojamie materiāli nodrošinās maksimālu tvaika caurlaidību. Uzlabosies telpas vizuālais izskats un logu nomaiņas rezultātā, baznīcā nenonāks lietus ūdeņi, saglabāsies siltums.

    Projekta mērķis - nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa - Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšanu, pieejamību plašākai sabiedrībai.

    Kultūras mantojuma saglabāšana ir cilvēka dzīves kvalitātes daļa. Latvijas kopējo tēlu veido ikkatra vieta, ikviens objekts un mūsu pārliecība ir - būsim īsteni saimnieki katrs savā īpašumā, lai godam sagaidītu valsts simtgadi.

    Projektā paredzētos darbus veic  SIA AKVILONS Z.