1. Gulbenes Ev. Luteriskā draudze ir iesaistījos Gulbenes novada pašvaldības ERASMUS+ projektā “Local and International Active Seniors (Aktīvs vietējais un starptautiskais seniors)" Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Biedrība KRUSTALĪCES MANTOJUMS piedāvāja ilgtermiņā kopēju brīvprātīgu darbošanos kopā ar draudzes cilvēkiem, jo mēs visi esam brīvprātīgie, kalpojot draudzē.

    Projekta ietvaros cilvēkiem kopā ar citiem senioriem bija iespēja veikt brīvprātīgo darbu pilsētā. Ar lielu interesi un savstarpēju sapratni no 15. marta pie mums darbojas brīvprātīgie palīgi - Kaija, Vija, Velita, Margita, Pārsla un Maiga - kundzes gados no 71-83.

    Piektdienas turpmāk esam izsludinājuši par Brīvprātīgo dienām! Pulcējamies plkst. 11.00 pie Baznīcas. Šajā dienā un laikā var piebiedroties visi interesenti. Mīļi gaidīsim! Atbalsta personu (mentoru) lomu esam uzņēmušās mēs - Līga un Dzintra.