1. Dievnams var lepoties ar to, ka ir izdevies nomainīt visus logus, atjaunot sienu krāsojumu un darbi vainagojušies ar vēl kādu iepriecinošu veikumu - atjaunoti baznīcas griesti.

    Pirmie liecinieki mūsu atjaunotajam dievnamam bija Novadnieku dienu atklāšanas koncerta viesi. Baznīcas lielā zāle šobrīd ir balta, svinīga un cēla. Ar cieņu varam uzņemt ciemiņus un tas arī ikdienā ir atvērts visiem. Varam piedāvāt akustiskās telpas piemērotiem koncertiem, zinot, ka klausītājiem vairāk nevajadzēs, mūziku baudot, pievērst skatienu griestu tumšajiem pleķiem... Ar lielu prieku varam uzņemt ciemiņus ģimeņu godos - laulībās, kristībās, iesvētībās. Atvērti un viesmīlīgi esam arvien uzņemot tūristu grupas, tuvus un tālus pilsētas viesus vai vienkārši… ienācējus, kuri grib pabūt vienatnē - klusumā un pārdomās.

    Ar gandarījumu varam teikt, ka paveiktie darbi ir lieliska dāvana Latvijas simtgadei un mūsu pilsētas deviņdesmitgadei. Jo vairāk tādēļ, ka senā 13.gadsimta  pilskalna - šobrīd luterāņu baznīcas apkaime - joprojām nes vēstures liecības par mūsu pilsētas Gulbenes veidošanos un pirmsākumiem. Ir patīkami apzināties, ka ar katru gadu šī vieta kļūst sakoptāka.

    Projekts Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000001 ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas griestu atjaunošana’’ atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību.

    Projektā paredzētos darbus veica SIA ‘’AKVILONS Z’’.

    Projekta attiecināmās izmaksas: kopējās - 18421,52 EUR, publiskais finansējums- 16579,37 EUR. Esam pateicīgi Gulbenes novada domei par sniegto 10% (1842,15 EUR) līdzfinansējumu.