1. Projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000005 “Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana’’ atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību.

    Projekta ietvaros plānota baznīcas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana ar mērķi - nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa - Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšanu, pieejamību plašai sabiedrībai, turpinot pilnveidot publiskās funkcijas un veicinot objekta sociālekonomisku izmantošanu ilgtermiņā.

    Projektā paredzētos darbus veic SIA ‘’AKVILONS Z’’.

    Projekta attiecināmās izmaksas: kopējās – 2 2462,13 EUR, publiskais finansējums- 2 0215,92 EUR, līdzfinansējums 10% Gulbenes novada pašvaldība 2 246,21 EUR