1. Mūsdienās jaunā paaudze ir aizrāvusies ar digitālo vidi, aizmirstot dažādas citas aktivitātes, tostarp aktivitātes svaigā gaisā un komunicēšanu ar cilvēkiem klātienē. Savukārt vecāka gadagājuma cilvēki nereti jūtas vientuļi, nevienam nevajadzīgi un aizmirsti. Projekts “No sirds uz sirdi”, kura mērķis ir Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošana, ir lieliska iespēja jaunajai paaudzei uz brīdi nolikt malā digitālo vidi, savukārt vecajai paaudzei atkal sajusties vajadzīgiem un noderīgiem. Projekta mērķauditorija - draudzes jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki, tajā skaitā jauniešu vecāki un vecvecāki. Projekta rezultātā tiks veikti apzaļumošanas darbi, izveidoti apstādījumi un sakārtota vieta pie karoga masta. Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes teritorija ir pieejama jebkuram Gulbenes novada iedzīvotājam, kā arī tūristiem, savukārt no sirds rūpējoties par Dievnamu, mums ir iespēja radīt ko paliekošu, kas sniedz nenovērtējamu prieku katra sirdij, kas atnāk uz Dievnamu kā ciemiņš, kā tūrists vai kā draugs.

   

  Projekta īstenotājs: Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvas grupa

  Projekta nosaukums: No sirds uz sirdi

  Projekta numurs: MPK-2019/9

  Projekta realizācijas ilgums: 02.05.2019. - 31.08.2019.

  Finansējums:

  Kopējās izmaksas – EUR 626,00

  Biedrības “Sateka” finansējums – EUR 500,00

  Pašu ieguldījums/ līdzfinansējums – EUR 125,00

  Mērķis dažādu paaudžu sadarbības veicināšana Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijas labiekārtošanas ietvaros.

  Mērķa grupas:

  • Jaunieši
  • Seniori
  • Vidējās paaudzes pārstāvji

  Galvenās aktivitātes:

  • Jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku sadarbības stiprināšana, paaudžu solidaritātes veicināšana.
  • Iespēja jauniešiem aktīvi un radoši izpausties, apgūt sadarbības prasmes.
  • Vecāka gadagājuma cilvēkiem iespēja justies vajadzīgiem un noderīgiem.
  • Jaunu zināšanu apgūšana un esošo papildināšana.
  • 240 m2 lielas platības apzaļumošana.
  • Ugunskura vietas pie karoga masta ierīkošana.
  • Labiekārtotās teritorijas atklāšanas svētki jeb “Zaļais dievkalpojums”.