1. Tā vien liekas, ka Adventa laikā cilvēku sirdīs notiek lielas cīņas. Cilvēciskais prāts šķiet saka: kādēļ atkal svinēt, kādēļ katru gadu no jauna? Nu gluži kā populārajā baznīcas korālī; - ,,Katru gad` no jauna Kristus bērniņš nāk…’’. Taču vēl neloģiskāks ir iemesls, kādēļ Kristum bija piedzimt šajā pasaulē, kā dziesmas turpinājumā  ,,pie mums zemē ļaunā un mūs svētīt sāk’’. Kādēļ Kristus bērniņam piedzimt šajā ļaunajā pasaulē un tad vēl sākt mūs svētīt? Tieši tas, manuprāt, ir vislielākais Ziemassvētku brīnums! Mēs arvien parasti runājam par to, ka jātiecas pēc labā, bet Kristus tieši otrādi – nepalika debesu mierā, Viņš devās uz turieni, kur valdīja pasaules ļaunums, kur lielākā daļa, kas saprata, kas Viņš ir, nemaz neuzņēma Jēzu ar lielu prieku.

    Tā arī mēs esam aicināti neuzlūkot ar laipnību tikai tos, kuri ir ,,la     bi”, ,,pareizi’’ un ,,svēti’’, bet iet arī pie tiem, kuri, visticamāk, gribēs mums mest ar kaut ko pa galvu. Pie cilvēkiem, kas ierāvušies savu ežu adatās, pie tiem, kuri aizslēpušies aiz sava pašlepnuma, lai neatklātu savu ievainojamību un alkas pēc Dieva un tuvāk mīlestības. Dievs nenāca tikai pie tiem, kas Viņu gaidīja. Bet cilvēku Viņu no sirds iepazina, tiem dzīve pārvērtās līdz nepazīšanai.

    Svētku sajūtu, protams, aizēno militārie konflikti pasaulē, teroristu uzbrukumi, traģēdijas uz Latvijas ceļiem, sociālā nevienlīdzība, vardarbība ģimenēs, dažāda veida atkarības līdzcilvēkos un necieņa vienam pret otru. Te arī parādās skaidrāk pareizi iztulkotā eņģeļu vēsts ganiem – miers ir virs zemes tiem ļaudīm, pie kā Dievam labs ir prāts. Miera nav un nekad šajā pasaulē nebūs visiem. Taču arī ārpus Dieva, to nav iespējams nekur atrast, tieši tādēļ to arī sauc par Dieva mieru. Un to var iegūt, ja esi ar Dievu izlīdzis, ja esi Viņā priekšā atklāts un ļauj Viņam ienākt tavā sirdī. Šis miers, kas pasaulē ir piedzimis, stāv pāri pat visām nebūšanām un bēdām. Tas ir kaut kas pārpasaulīgs, tas ir atspulgs no Debesu Valstības, ko jau šeit uz zemes varam piedzīvot savā sirdī, dziesmas vārdiem to izsakot ,,Jēzu, Tu nāci pie mums sērst, sāpes un bēdas priekā vērst, nasta kam grūta - Tu palīdzi nest, visus pie Dieva gribi vest. Sirdis un durvis atveram, Tevi kā draugu sagaidām.’’

    Ja Ziemassvētku vecītis nāk vienu reizi gadā, tad ar Jēzu ir gluži citādi - Viņš pie mums nāk visu gadu! Iepriecini citus un esi kā eņģelis priekš sava līdzcilvēka, gluži kā Dievs ir iepriecinājis mūs ar Sava Dēla sūtīšanu uz šo pasauli! Izsakot novēlējumu dziesmas vārdiem ,, Ieprieciniet, ieprieciniet manus ļaudis, saka Dievs, ieprieciniet, cik vien spējiet tos, kas noraudājušies!’’

    Mācītājs Ilgvars Matīss