1. Palīgmācītāja Ilgvara Matīsa pārdomas laikrakstam „Dzirkstele”

  Vai bērns, kas atrodas mātes vēderā tic dzīvei pēc dzimšanas? Kā viņš varētu kam tādam ticēt, ja tas nav redzams? Un tomēr – bērni taču dzimst! Tāpat arī pieaugušais tic tam, ko saredz jau ar gara acīm, tam ko Kristus ir apsolījis – augšāmcelšanu no nāves.

  Atrodamies Kristus Ciešanu nedēļā, kas savieno ciešanas un bēdas ar patiesu prieku un cerību. Zaļajā ceturtdienā dievkalpojuma kulminācijas - Svētā Vakarēdiena) iedibināšanu, Lielajā Piektdienā izdzīvojam Kristus ciešanas un nāvi. Sestdienu pavadām klusumā, mierā, bez liekiem trokšņiem un vakarā jau iesākam gaidīt Lieldienu rītu. Lieldienu rītā piedzīvojam patiesu prieku par Kristus Augšāmcelšanos no nāves, bet Otrajās Lieldienās esam ar Jēzu sarunā – šajā dienā svinam Viņa satikšanos ar mācekļiem un Rakstu skaidrošanu.

  Krusts ir kristietības viszināmākais simbols, kas tiek vizualizēts visdažādākajos veidos – koka, metāla, izgreznots, vienkāršs. Tos var redzēt visur – altārī, torņa galā, pie sienām un uz galdiņiem, ir krusta kalni ar sanestiem krustiem no malu malām. Mēs apzīmējam sevi ar krusta zīmi. Mēs pat pakaram kaklā mazus krustiņus vai krucifiksus. Kādēļ šis mazais simbols ir kļuvis par tik neatņemamu dzīves sastāvdaļu?

  Krustu varētu salīdzināt ar mūsdienu elektrisko krēslu. Piesišana krustā bija ļoti nežēlīgs un mokošs nāvessoda veids Kristus laikā Romas impērijā. Ja Kristus būtu nācis uz šo pasauli mūsdienās, mēs apkārt staigātu ar kaklā iekārtiem elektriskajiem krēsliņiem.

  Cilvēks mēdz iekārt kaklā vai piesprauž pie apģērba kaut ko, kas ir viņa veiksmes simbols, viņa medaljons. Kristiešiem tas ir krusts – šis uzvarētās nāves simbols. Ja cilvēks nebaidās no nāves, no kā tad viņam vispār baidīties?

  Cilvēks, kurš slavē sevi un saka, ka viņā nav grēka, ir patiesi aklāks par ikvienu fiziski neredzīgu. Savukārt cilvēku, kurš ierauga savu grēcīgumu iepretim Kristus svētajām ciešanām, Dievs ir padarījis redzīgu.

  Kristiešiem no nāves uz dzīvību ir tikai viens tilts – Jēzus Kristus krusts. Šis neizskatīgais tilts savieno cilvēku sirdis un parāda Dieva bezgalīgo mīlestību uz mums, grēciniekiem. Ar šo domu lai arī izdzīvojam šīs dienas un dzīvi!