1. Kristus ir teicis: ,,Kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaids, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku’’ (Marka ev. 7:20.-23.)

     Kapu izpostīšanas notikumos mēs varam ieraudzīt vairākas šīs te lietas, ko ir minējis Kristus: ļaunas domas, zādzība, mantkārība, Dieva zaimošana, vieglprātība. Viss sākas domās – ļaunās domās, kad cilvēks iekāro to, kas nav viņam paredzēts un tādā veidā arī zaimo Dievu – jo posta vietu, kas ir svētīta tam, lai tur tiktu ar cieņu glabāta Dieva radītais cilvēka mirstīgais ķermenis, kamēr paša apglabātā cilvēka dvēsele, viņa esība un būtība ir prom. Vieglprātība, jo tāds cilvēks neaizdomājas, ko viņš izpelnās Dieva priekšā, viņš domā, ka tādas lietas darot, neko nesaņems pretī. Apglabātās cilvēku miesas klusē un nespēj protestēt, tādēļ šie mantkārīgie un Dieva zaimojošie cilvēki dodas pie mirušajiem un vēlas ņemt to, kas pašiem nepieder, patiesībā, ar to visvairāk kaitējot paši sev. Jo Kristus saka, ka ļaunums, kas iziet no cilvēka, pirmkārt jau apgāna viņu pašu. Līdz ar to, man ir ļoti, ļoti skumji par šādie kapu izpostīšanas notikumi, jo cilvēki izdara trejādu ļaunumu – gan pret aizgājušajiem un viņu tuviniekiem, gan pret Dievu kā cilvēku radītāju, gan paši pret sevi. Vai to ir iespējams labot? Ir iespējams, bet ne bez pašu vainīgo vēlēšanās un reālas darbības.

     Arī pats personīgi esmu saskāries ar šādu postīšanu – pie manu tuvāko cilvēku kapu kopiņām: uz vienas kopiņas ir ticis sakurts ugunskurs, no citas nozagts ieejas granīta slieksnītis un vēl no citas - granīta rāmītis. Tepat Sila kapos – tika nozagts kapličas zvans. Ko tālāk??? Celsim pašu mirušo kaulus ārā un mēģināsim pārdot arī tos? Pasaulē ir arī tāda pieredze – no Ķīnas politiski ieslodzīto cilvēku mirušās miesas tika izstādītas visā pasaulē (izstāde Bodies Revealed,2011. gadā arī Rīgā) un ar to tika nopelnīta milzu nauda.

     Cilvēki, lūdzu, attopieties! Nekrājiet sev sodu Dieva priekšā, apgānot apbedīšanas vietas un līdz ar to apgānot paši sevi, kas nozīmē arī vieglprātīgi spēlēties ar dzīvību un nāvi. Lai Dievs palīdz izmeklēt sirdsapziņu, nākt pie prāta un patiesas nožēlas!

    Palīgmācītājs Ilgvars Matīss