1. Svētdienas skolas vēsture

  2. Mūsu Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skolas vēsture aizsākusies tieši pirms 25 gadiem - 1989. gada novembrī, kad toreizējā mācītāja Oto Baltiņa aicinājumam atsaucās ērģelniece un diriģente Eleonora Bērziņa, un kļuva par pirmo Svētdienas skolas skolotāju. Šo 25 gadu laikā daudzas skolotājas atsaukušās šai kalpošanai un turpinājušas iepazīstināt bērnus ar Dieva vārdu,mācījušas lūgt par sevi un tuvākajiem, rosinājušas dalīties Kristus mīlestībā..

    Šajā gadā, gatavojoties Svētdienas skoliņas 25 gadu jubilejai, priecāsimies par ikvienu skolotāju un skolēnu (bijušo un esošo), par atmiņām, iespaidiem, atbalstu, dalīšanos pieredzē, palīdzību un galvenais kopā būšanu!

  3. Svētdienas skolas vēsture...